Budowa Nowej Hali Produkcyjnej

Fundusze Europejskie

FIRMA REALIZUJE PROJEKT PT

“BUDOWA NOWEJ HALI PRODUKCYJNEJ ORAZ ZAKUP PARKU MASZYNOWEGO W CELU WDROŻENIA DO PRODUKCJI INNOWACYJNEJ LINII SPECJALISTYCZNYCH PIECZARKARSKICH CENTRAL DO STEROWANIA MIKROKLIMATEM W FIRMIE MAGIK PIOTR DOMAGAŁA”.

Dotacja UE

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wdrożenie do produkcji w przedsiębiorstwie PHU “Magik” Piotr Domagała dwóch innowacyjnych produktów, będących efektem wieloletnich doświadczeń Firmy oraz realizowanych prac badawczo-rozwojowych.

Realizowane wdrożenie w warstwie użytkowej, likwiduje problem nadmiernej kondensacji pary wodnej na ścianach urządzeń klimatyzacyjnych w warunkach pracy w halach pieczarkarskich a w warstwie ekonomicznej prowadzi do obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną i chłodniczą instalacji przy sprawności odzysku energii sięgającego nawet 70%.

W ramach realizacji projektu wdrożona zostanie również nową jakość w zakresie relacji z inwestorami oraz specjalistami na etapie planowania i przygotowania budowy instalacji agregatów pieczarkarskich. Planowane wdrożenie systemu konfiguracji zestawów on-line pozwoli na wieloaspektowe zamodelowanie inwestycji z uwzględnieniem takich czynników jak, lokalizacja, lokalny klimat, charakterystyki budynku, opcje sterowania.

ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zakres przedsięwzięcia obejmuje 2 zadania:

  • Zadanie 1. Budowa budynku produkcyjno – magazynowego z częścią socjalno – biurową,
  • Zadanie 2. Zakup wyposażenia hali produkcyjnej oraz zakup i wdrożenie oprogramowania do projektowania 3D oraz wizualizacji i udostępniania koncepcji projektowych

PLANOWANE EFEKTY

Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie:

  • wdrożenie do produkcji udoskonalonego produktu tj. Centrali klimatyzacyjnej dedykowanej produkcji pieczarkarskiej (przedmiot udoskonalenia objęty jest zgłoszeniem patentowym nr. P.427099),
  • wdrożenie do produkcji nowego produktu tj. Modułu odzysku ciepła z instalacji sterowania mikroklimatem w halach produkcji pieczarek,
  • wdrożenia nowatorskiego procesu produkcji dedykowanej obróbki blach do produkcji detali niezbędnych do wytworzenia modułów odzysku ciepła oraz agregatów klimatyzacyjnych wszelkich zamków potrzebnych do zamknięcia kanałów, nabijania i mocowania ramek, wykonywania płaszczy na kolana, wykonywania rur wentylacyjnych , kolan segmentowych
  • wdrożenia innowacji nietechnologicznych w zakresie organizacji sprzedaży i marketingu specjalistycznych urządzeń sterowania klimatem w pieczarkarniach poprzez wykorzystanie internetowej platformy sprzedaży – wirtualnego konfiguratora instalacji sterowania mikroklimatem w halach produkcji pieczarek.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstaną 4 nowe miejsca pracy.

Wartość projektu: 7 856 452,34 zł
Dofinansowanie projektu ze środków UE: 1 962 908,28 zł
Termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia: 31.01.2020
Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 31.12.2020
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Dotacja UE