Zakład Mięsny Wierzejki

Kompleksowa Instalacja Technologiczna

Zakład Mięsny Wierzejki

Płudy, woj. Lubelskie, Polska

Zakład Mięsny Wierzejki do jedna z największych przedsiębiorstw tego typu na Podlasiu. Firma zajmuje się ubojem, rozbiorem i produkcją szerokiego asortymentu mięsa oraz jego przetworów w postaci wędlin, wyrobów garmażeryjnych a także ich sprzedażą. W 2021 roku w konsorcjum z firmą Montostal zrealizowaliśmy kompleksową instalację technologiczną w nowo powstałym zakładzie produkcyjnym.

Wspólnie wdrożyliśmy:

  • Maszynownię na AMONIAK oraz instalację chłodniczą na AMONIAK do mroźni, zamrażalni, tunelu zamrażalniczego oraz 2 zamrażarki płytowe. Układ 2 stopniowy (Booster) ze sprężarkami o łącznej wydajności chłodniczej 1250kW oraz agregaty sprężarkowe o wydajności chłodniczej 2800kW!
  • Dzięki chłodzeniu oleju agregatów sprężarkowych instalacją glikolową można uzyskać odzysk ciepła o wydajności do 300kW, który może być wspomagany odzyskiem ciepła przegrzania o wydajności również do 300kW (łącznie do 600 kW glikolu o temp. +50 stopni celcjusza)
  • Instalację chłodniczą na glikol do 29 chłodnic
  • Instalację chłodniczą do chłodnic w centralach wentylacyjnych
  • Instalacje wentylacyjną nawiewno-wywiewną do celów bytowych i technologicznych (6 central dachowych, 4 centrale wewnętrzne, 8 wentylatorów dachowych, 11 wentylatorów kanałowych)
  • Instalacje wentylacyjną nawiewną – przewietrzanie posadzki mroźni z doprowadzeniem ciepła technologicznego
  • Kompleksową automatyką

Zakład Mięsny Wierzejki - Magik Chłodnictwo
Zakład Mięsny Wierzejki - Magik Chłodnictwo
Zakład Mięsny Wierzejki - Magik Chłodnictwo
Zakład Mięsny Wierzejki - Magik Chłodnictwo
Zakład Mięsny Wierzejki - Magik Chłodnictwo
Zakład Mięsny Wierzejki - Magik Chłodnictwo
Zakład Mięsny Wierzejki - Magik Chłodnictwo
Zakład Mięsny Wierzejki - Magik Chłodnictwo
Zakład Mięsny Wierzejki - Magik Chłodnictwo
Zakład Mięsny Wierzejki - Magik Chłodnictwo
Zakład Mięsny Wierzejki - Magik Chłodnictwo
Zakład Mięsny Wierzejki - Magik Chłodnictwo

Pozostałe Realizacje

zrealizowane kompleksowo dla naszych Klientów

Poszukujesz solidnego partnera technologicznego?

Skontaktuj się z nami i sprawdź jak możemy Ci pomóc